1997. 
Umoran
Od zlih jezika
Od neumornih poltrona
Naduvenih veličina 
Praznine u duši 
Od nemoći da promenim nešto
Od lopova u uštirkanim odelima 
Od praznoglavaca koji su umislili da su sveznalice 
Umoran od moranja
Umoran od umora
Od laži i prevare
Umoran od krvi
Od loših knjiga i bajatih vesti
Od teških reči i lakih ženski
Čoveče umooooooran
Od zagušljivih autobusa
Džomba na putu i drumskih kafana
Umoran od blebetavih brbljivaca
Nametljivaca
Samoproklamovanih genija
Od šmrcanja
Facifikovanih artikala
Od interpunkcijskih znakova
Od ljudi, smoga i života
Uh umooran!!!