Sačinili mravi novu koloniju, prelepi mravinjak usred njive. Međutim, dođe vreme oranja, vlače, setve, pa mravinjak beše razoren. Nezadovoljan deo mrava se otseli i formira novi mravinjak daleko, kraj asfaltnog puta. Hvalili su se kako su puno radili i kako je bilo naporno, ali da će čelije sačinjene od tvrde zemlje trajati. 
Kako je na njivi kukuruz rastao, mravi iz prve kolonije su uživali u hladovini, a i zemlja je bila meka pa se sve razrovano lako sakupilo i obnovilo. 
Kraj asfalta je bila druga priča, bilo je sušno, sem ponekad kada bi lokalne kere došle da poprskaju i obeleže svoju teritoriju. Ponekad bi koji vozač parkirao baš preko mravinjaka... Hrane je bilo malo na asfaltu i silazili su u kukuruzište samo su morali teret dugo, dugo da nose ...