Page 3 - Osmehom na vihorove
P. 3

Дарко Михајловић - ОСМЕХОМ НА ВИХОРОВЕ

                    Издавач
               Културни центар Крушевац

                   За издавача
               мр Мирослав Смиљковић

                   Уредници
                Љубодраг Обрадовић
              Јелена Протић-Петронијевић

                   Рецензент
                Слободан Симоновић

                  Корице и дизајн
                 Горан Ћеличанин
                   Ана Башић

                Минијатуре у књизи
                    Аутор

                    Лектор
                Александра Петковић

                    Тираж
                     300

                   Штампа
                  COPY Studio

         Културни центар Крушевац, Крушевац, Топличина 2
              Тел. 037 423-025, www. kck.org.rs
                     2
   1   2   3   4   5   6   7   8