Page 8 - Osmehom na vihorove
P. 8

Прва ствар коју треба
      урадити је нешто друго!
                (о животу уопште)

                                       Жив сам,
                                       а некада то и приметим.
                     7
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13